Kurban derisi bağışı nereye verilir? 2022 kurban derisi iyi mi değerlendirilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanın derisi ile ilgili düşüncelerini sıkça sorulan sorular sayfası üstünden paylaşmıştı. İşte Diyanet’in o açıklamaları…
KURBAN DERİSİ NEREYE VERİLİR?
Kurbanın derisi, bir fakire yada hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başlangıcında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap tutarı olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna nazaran kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi yada bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165). Sadece kurbanın derisi, bir yoksula yada hayır kurumuna bağışlanabileceği benzer biçimde, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâi‘, V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164).
KURBAN ETİ VE DERİSİ SATILABİLİR Mİ?
Kurbanın et, sakatat, deri, yün ve süt benzer biçimde unsurlarının satılması caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 496) buyurmuştur. Bu sebeple kurbanın derisi ya da etinin satılması hâlinde alınan bedelin sadaka olarak verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).
Kurbanın derisi, bir yoksula yada hayır kurumuna bağışlanabileceği benzer biçimde, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâi‘ V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164).
 

Son Dakika Haberler